top of page
Lazerle Vulvo vajinal gençleştirme

VAJINAL REJUVENASYON –  MonaLisa Touch®

 

KADIN SEKSÜALİTESİ

VE LAZERLE FONKSİYONEL VE ESTETİK YENİLENME

 

Kadınların genç ve sağlıklı görünümü vajinal bölgeleri için de istemeleri, artık bir tabu değil. Vücudun diğer organlarının oluşturduğu sorunlar kişiye özelken vajinal sorunlar cinsel partneri de etkilediğinden her iki cinsi de ilgilendirmekte.

 

Hamilelik, normal doğum, kilo alımı, sigara, kronik öksürük, hormonal bozukluklar, menopoz ve yaş gibi nedenler kadın cinsel organlarında “vajinal relaxas-yon sendromu” olarak bilinen vajinal kaslarda gevşeklik, vajina kanalında genişleme, şekil bozuklukları, idrar kaçırma gibi bir seri dinamik ve fonksiyonel kayıplara neden olmakta.

 

Özellikle yaşlanma ve doğum travmasının doğal süreciyle orantılı olarak ortaya çıkan vajinal gevşeme ve sarkmaların oluş-turduğu patolojik değişimler, sürtünme hissinin azalması neticesinde cinsel doyumda azalma, eşler arasında soğukluk gibi psikolojik sorunlara da neden olmakta.

 

Vajina estetiği; son yıllarda lazer teknolojileri ve estetik cerrahideki gelişmeler, sosyo-ekonomik ve kültürel seviyedeki hızlı yükseliş kadınların kendilerine verdikleri önemin artmasını sağladığından öne çıkan konular arasına girdi.

 

Karbondioksit lazer ile radyofrekansın birlikte uygulandığı Monalisa Touch ağrısız, anestezisiz, ameliyatsız, dikişsiz ve günü-birlik uygulanan non-invaziv    bir yöntemdir. Monalisa Touch ile vajinal kaslar eski kuvvet ve sıkılığını geri kazanır.

 

Vajinanın iç ve dış çapı azalır. Gevşeklik, kuruluk, kaşıntı, sürtünme ve ilişki esnasında ağrı şikayetleri düzelir. Monalisa vajinoplastisi çok kısa sürede uy-gulandığından ve yan etkileri minimum olduğundan uygulama sonrası istirahat gerekmez, işinizden ve günlük yaşamın ritminden kopmazsınız.

 

Monalisa Touch vajinoplasti ile doğum yapmadan önceki vajinal sıkılığa geri dönüldüğünden seksüel aktivite ve çiftin cinsel doyuma ulaşması mümkün ol-maktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONALİSA TOUCH VE  VAJİNAL  ATROFİ /STRESS İNKONTİNANS  

 

Kadınlarda gerek menapoz gerekse kanser veya değişik nedenlerle yapılan

cerrahi sonrası gelişen östrojen eksikliği nedeniyle genital  bölgedeki kan do-

laşımı azalır, vajinal mukozadaki dökülme ve incelme sonucu vajinal atrofi o-

luşur. Menapoz sonrası kadınların yaklaşık  % 50 sinde görülen vajinal atrofi-

nin derecesiyle ilintili olarak genital irritasyon, kaşınma, kayganlıkta azalma,

anormal akıntı, kuruluk, enfeksiyonlara eğilim, hatta ilişki esnasında ağrı his-

sedilebilir. Ayrıca dış genital bölgedeki  yağ dokusu azalmasına bağlı renk de-

ğişiklikleri ve vajenin görünümünde bozukluklar gözlenir.

 

Yine mesane bölgesi kaslarındaki gevşeme ve atrofi sonucu  öksürme, hapşır-

ma, gülme, egzersiz gibi fiziksel aktiviteler esnasında stres inkontinans olarak

bilinen istemsiz olarak idrar tutamama şikayetleri de başlar.

 

Vajinal atrofi eşlerin cinsel yaşamını ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Özellikle

kadınlarda yaşanan tüm bu olumsuz etkiler cinsel yaşamdan soğuma, kaçınma,

eşler arasında cinsel tatminsizlik, depresyon, güven kaybı hatta evlliğin tehlikeye

girmesi gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

 

Genital bölgenin başlıca rahatsızlıkları olan vajinal gevşeme , sarkma, körelmeye çözüm sunarken stresle idrar kaçırmalara da olumlu etkileri gözlenen teknoloji: Monalisa Touch

 

 

 

MONALİSA TOUCH ile başka neler yapılabiliyor?

 

 

x  ​Lazerle iç dudak küçültme ve şekillendirme

x  Lazer kliteroplasti  

x  Lazer dış dudak küçültme/dolgunlaştırma ve şekillendirme (dolgunlaştırma için kök hücre yağ           transferi ile kombine edilebilir)

x  Lazer perineoplasti   (Vajinal açıklıktaki genişleme tedavisi)

x  Stres inkontinansa olumlu etkileri olduğu gözlemlendiğinden stres, hapşırma, öksürme ile idrar         kaçırmalarda da kullanılmaktadır

 

 

 

 

 

MONALİSA TOUCH NASIL ETKİ EDİYOR?

 

Fraksiyonel CO2 Lazer vajinal mukoza dokusuna etki ederek ko-

lajen üretimini stimüle ederek kan akışını hızlandırır. CO2  Lazer

uygulaması sonrası cilt altı kollajen liflerinde ani olarak 30% ora-

nında kısalma ve ciltte gerilme meydana gelir.

 

Sonuçta uygulama bölgesinde hem mevcut kollajen dokusu hız-

la yenilenir  hem yeni kollajen lifleri oluşur.

 

Fraksiyonel karbondioksit lazerler ablasyon ve kollajen uygula-

malarında altın standart olarak kabul edilmektedir. Uygulama

sonrası  vajenin iç ve dış çapı azalır, genital bölgenin dış görünü-

mü yeniden normal anatomik şeklini alır.

 

 

İyileşme dönemi nasıl geçiyor?

Yapılan işlemin tipine göre birkaç gün-hafta arasında süren morarma, şişme ve ağrı olabilir. Sadece monalisa dokunuşu yapılacaksa herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Tedavi edilen alana buz uygulamaları şikayetleri  hafifletir. Uygulama sonrası mümkün olan en kısa sürede  yürüyüşler yapılmalıdır. İşlem  sonrası 2. veya 3.gün duş alınabilir, ancak 4 hafta sü-reyle saunadan, aşırı fiziksel aktiviteden sakınılmalıdır. Cinsel ilişki, yapılacak işlemle ilgili olarak bazen 6-8 haftaya kadar kısıtlanabilir.

 

 

Hangi sıklıkla uygulama yapılmaktadır?

Uygulanacak rahatsızlığın tipi, derecesi ve kişinin  genel özelliklerine göre değişmekle birlikte ortalama 45-60 gün aralık-larla 3-5 seans yapılması, sonrasında idame tedavisi olarak her yıl en az 1 kez  tekrarlanması önerilmektedir.

 

 

Sonuçlar hemen görülebiliyor mu?

5-10 dakika süren uygulamanın etkileri bir gün içinde görülür ve kanal daraltılmış olur. Kuruluk, kaşıntı, hassasiyet ve ilişki esnasında iritasyon gibi şikayetlerdeki düzelmeler hemen birinci seansdan sonra farkedilmektedir. İşlemin oluşturduğu doku reaksiyonlarının normalleşmesi 1-2 hafta olup işleme bağlı etkilerin tamamen farkedilmesi ise ortalama  1-2  aydır.

 

bottom of page