top of page

LAZER EPİLASYON

Dikkat! Sağlık Bakanlığı, Lazer Epilasyon yapma yetkisini Sağlık Kuruluşlarına ve Doktor nezaretinde ve/veya kullanımında vermiştir. Güzellik salon-larında ve Kuaförlerde Lazer Epilasyon yapılamayacağı gibi, bu cihazlar, farklı dalga boylarında ışık kaynakları ile çalıştıklarından, bu teknolojinin et-ki mekanizmasını, hatalı kullanımda cilde verebileceği zararları bilmeyen ve bu konuda eğitim almamış kişilerce kullanılması tehlike arz etmektedir. Bilinçli Tüketicilerin, öncelikle birey olarak kendilerine değer ve sağlıklarına önem vererek Lazer epilasyon uygulamalarını Sağlık Kuruluşlarında yap-tırmalarını öneriyoruz. 

Öncesinde

Vücutta istenmeyen kılların giderilmesi kuşkusuz en önde gelen kozmetik problemlerden biri belki de en önemlisidir. Bu sebepledir ki  insanlar binler-ce yıldır çeşitli kıl giderme yöntemleri  ve araçları geliştirilmiş olup yaygın bir şekilde kullanmışlardır.

Ağrıya katlanmak pahasına istemedikleri kıllardan kurtulmak isteyen insan-oğlu, kılların değişen hızlarda tekrar büyümesi nedeni ile bu ağrılı prosedü-rün tekrarlanmaması için yeni yöntem ve araçlar geliştirdiler.

 

LAZER İLE EPİLASYON:

Lazer epilasyonda amaç kılın üreme ve damarlanmasını sağlayan kısımla-rının tahrip edilerek yeniden gelişimini engellemektir. Lazerle bunu sağla-mak için kılın rengi (pigmenti) hedeflenir. Pigment tarafından yakalanan lazer enerjisi, ısı enerjisine dönüşür ve damarları yok olur.        

 

ÇEŞİTLİ LAZERLER İLE ALINAN SONUÇLAR:

 

ALEXANDRİTE LAZER:

Alexandrite lazersadece açık tenlilerde, ince ve yüzeyel kıllarda uygulana-bilmektedir. Koyu tenlilerde veya bronzlaşmış kişilerde kullanıldığında ciddi yan etki riski mevcuttur. Ayrıca yüz uygulamalarında kullanılmamaktadır. Yüzeyel olarak etkili olduğu ve derine inemediği için traşlanmış kıl köklerini yakarak ilk etapta iyi sonuç vermiş gibi görünmesine rağmen kıl köküne ine-mediği için uzun dönem başarı yüzdeleri diğerleri kadar yüksek değildir.

 

LONG PULSE Nd:YAG LAZER:

1064 nm (yani Nd:YAG lazerin dalga boyu) deride en derine ulaşabilen dal-ga boyudur. Bir lazerin epilasyonda başarılı olabilmesi için kıl folikülünün üreme kısımlarının bulunduğu derinin derin tabakalarına ulaşabilmesi ve bu kısmı tahrip etmesi gerekmektedir. Alexandrite, Rubi ve Diod lazerler bu se-viyeye ulaşamadıklarından başarı yüzdeleri Nd:YAG a göre daha düşüktür.

LP (long pulse) Nd:YAG lazerler her cilt ve kıl tipinde özellikle de esmer ciltlerde güvenle kullanılabilmektedir.

 

SYNCHRO-HP:

Daha açık tenli olan insanlarda kıl köküne daha etkili biçimde ulaşabilen ve daha yüzeyel etkili olan, dolayısıyla da yan etki potensi daha düşük olan ve özel patentli başlığı sayesinde komşu dokuları etkilemeyen UPL adı verilen en son geliştirilmiş sistemleri kullanmak daha uygun olmaktadır.

 

LAZER EPİLASYONDA TEK BİR ÇEŞİT CİHAZ YETERLİ MİDİR?

 

Lazer epilasyon tedavisi 2 parametreye göre ayarlanmaktadır:

 

Bunlardan birincisi ve en önemlisi cilt rengi ve cilt tipi; ikincisi ise en az birin-cisi kadar önemli olan kıl rengidir.

 

Dünyada insanlar, ırk ve coğrafi özelliklerine göre 6 farklı cilt rengi sınıfla-masına sokulmuşlardır. Lazer epilasyonda lazer ışınının hedefi, kılın rengi olan siyah renktir. Bu sebepten bir kıl ne kadar siyah veya siyaha yakınsa lazer tarafından o kadar iyi vurulur. Ancak eğer cilt rengi de kıl rengine ya-kınsa bu durumda lazer cilt tarafından da yakalanacaktır; dolayısıyla cilt, kıl kökünün yandığı gibi yanacaktır. Bu nedenle koyu cilt renkli insanlarda, ki bizim toplumumuz ekseriya koyu renkli insanlardan oluşmaktadır; cilt tara-fından yakalanmadan kılın derin yapılarına ulaşabilen lazerler geliştirilmiştir. Long pulse Nd: YAG lazer böyle bir lazerdir ve özellike koyu tenli insanlarda veya bronzaşmışlarda cilt yan etkileri mimimumda olacak şekilde kullanıla-bilmektedir.

 

Daha açık tenli olan insanlarda ise, kıl köküne daha etkili biçimde ulaşabi-len ve daha yüzeyel etkili olan, dolayısıyla da yan etki potensi daha düşük olan ve özel patentli başlığı sayesinde komşu dokuları etkilemeyen UPL  adı verilen en son geliştirilmiş sistemler uygun olmaktadır. Bu sebeple kliniğimizde yukarıda bahsedilen parametrelere göre farkı lazer tipleri kullanılmaktadır. 

 

Sonrasında

Lazer uygulamasından önce ve sonra dört hafta güneşten korunma, zorun-lu güneşe çıkılması halinde yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanılmalı-dır (özellikle yüz bölgesi için) (yüksek koruma (SPF 50).​

 

 

Seans aralarında güneşlenerek yada solaryum ile bronzlaşmış olmak bir sonraki seans zamanı geldiğinde ten renginiz normal tonuna yaklaşmamış ise uygulama yapılamamasına neden olacaktır. Seansınız ten renginiz nor-male yaklaşana denk ertelenecektir.

 

 

Lazer epilasyondan hemen sonra ılık duş alınabilir. Bir hafta kese, peeling gibi cildi tahriş edecek uygulamalar yapılmamalıdır.

 

 

Lazer Epilasyon uygulanan bölgede kişinin cilt hassasiyetine göre değişen sürede; 1 saat ila birkaç gün arasında kızarıklık oluşması normaldir.

 

 

Bazı kişilerde işlem sonrasında uygulama yapılan bölgede hafif kabarıklık, nadiren kabuklanma ve sivilce oluşursa da tedaviye gerek olmadan kendili-ğinden geçecektir.

 

 

Lazer epilasyon uygulanan kılların kökleri 3 ila 10 gün içinde hafifçe uzaya-rak dökülmeye başlar veya el ile tutularak çekildiğinde kolayca çıkar.

 

 

Seans aralıkları yüz bölgesi için 4 hafta, vücut bölgeleri için 8 haftadır.

 

 

Ortalama seans sayısı vücut bölgeleri için 4-6 seans, yüz bölgeleri için 6-12 seanstır. Bu sayı cilt ve kıl yapısına göre değişebilir. Hormonal bozukluklar seans sayısını etkileyebilir.

 

 

Kıl yoğunluğu her seansta ortalama %15-20 kalıcı olarak azalmaktadır, farkı ancak 3. seanstan itibaren belirgin olarak görebilirsiniz. Seanslarınıza düzenli devam ederseniz ilk seanstan sonra kıl sorunu yaşamayabilirsiniz.

 

 

Büyük bölgeler (kol-bacak-sırt-göğüs-genital) için her seanstan sonra 15-20. günler arasında ücretsiz kontrol seansı hakkınız mevcuttur.(20. günden daha geç yapılan kontroller tedavinin seyrini olumsuz etkiler). Küçük bölge-lerde ise tedavinin seyrine katkısı olmadığından kontrol seansı uygulamaya gerek yoktur.

 

 

 

bottom of page